Ján Duda

„Varenie nie je chémia, je to umenie.
Vyžaduje inštinkt, chuť a cit a nie presné dávkovanie.“

Po úspešnom ukončení Hotelovej akadémie v Bratislave sa zdokonaľoval v kuchárskom remesle na Slovensku ako kuchár, ale aj ako prevádzkar popri externom štúdiu na Ekonomickej univerzite. Postupom času išiel skúsiť šťastie do Rakúska, kde začínal ako kuchár a dostal sa na post šéfkuchára viedenskej reštaurácie a neskôr executive chefom troch reštaurácií v Rakúsku. Momentálne pracuje ako šéfkuchár trenčianskeho Facility System Hub restaurant, kde sa snaží zužitkovať doterajšie poznatky z domácej i zahraničnej kuchyne.

Účastník domácich i zahraničných gastronomických súťaží, momentálne aktívny hodnotiaci komisár na zahraničných súťažiach. Medzi najväčšie úspechy patrí prestížne udelenie titulu Master Chef z anglickej organizácie Word Master Chef Society, kde sa zaradil do klubu svetových šéfkuchárov a svetového združenia Aregala. Aktívne vystupuje v televíznom varení a prispieva do printových médií.

členovia