Členovia


  Marek Mrúz
prezident

 • viceprezident Martin Repaský

 • revízna komisia Marian Lechan

 • členovia Miloš Lachkovič, Pavlína Lachkovičová, Ján Duda, Martin Ťapušik, Kamil Kočiš, Lucia Ruščinová, Vladimír Gyongyosi, Marek Erm, Peter Bolgač

   

  (* pre bližšie informácie klikni na meno člena Aregala Slovensko – kuchári bez hraníc.)


  A ako sa stať riadnym členom Aregala Slovensko – kuchári bez hraníc?
  Hovoria o tom „Stanovy“ v článku 3 „Členstvo a Členovia“, avšak „…riadneho člena prijíma Správna rada združenia na základe odporúčania člena združenia, nadpolovičnou väčšinou hlasov na základe prihlášky a po zaplatení zápisného a ročného členského poplatku.