Členovia


  Marek Mrúz
prezident

  • viceprezident Martin Repaský

  • revízna komisia Marian Lechan

  • členovia

Západné Slovensko

Michal Kulik, Ján Duda, Peter Bolgáč, Soňa Triskalova, Patrik Herman, Štefan Meszaroš, Ivan Bednarik, Martin Repasky, Marian Tapušik, Miloš Lachkovič, Pavlína Lachkovičová, Sara Lachkovičova, Štefan Srzsen

Stredné Slovensko

Marian Lechan

Východné Slovensko

Dominik Drevický, Rudolf Sakáč, Libuša Kubová, Róbert Takáč, Martin Albrecht, Miriam Stanko, Mário Ťapaj, Marek Mruz, Lucia Ruščinová, Marek Erm, Vladimír Giongiosi, Beáta Ercegová, Peter Rohár, Martin Molnár, Erik Tokár, Bc. Janette Mruzova, Vladimír Eperješi, Samuel Ferko, Marián Pustai, Oliver Egry, Zuzana Michajlova, Radka Hrindova, Juraj Balombini, Martin Šrobár, Dominika Tatarová, Marek Tomáš, Ľubomír Hofer, Milan Stajner, Branislav Michalčik, Kamil Kočiš

(* pre bližšie informácie klikni na meno člena Aregala Slovensko – kuchári bez hraníc.)


A ako sa stať riadnym členom Aregala Slovensko – kuchári bez hraníc?

Hovoria o tom „Stanovy“ v článku 3 „Členstvo a Členovia“, avšak „…riadneho člena prijíma Správna rada združenia na základe odporúčania člena združenia, nadpolovičnou väčšinou hlasov na základe prihlášky a po zaplatení zápisného a ročného členského poplatku.