Juraj Balombini

„Nie je dobre zdravie bez dobrej kuchyne a
kuchyňa nie je bez dobrého kuchára.“

Moja kuchárska kariéra začala, keď som sa rozhodol študovať na Strednom odbornom učilišti spoločného stravovania – Interhotel Tatry v Hornom Smokovci. Po ukončení štúdia som začal naberať skúsenosti  v Interhoteli  Slovan Košice, kde som pracoval ako kuchár dva roky. Počas mojej kariéry kuchára som pracoval vo viacerých hoteloch. Najväčšiu skúsenosť som získal v roku 1986 pri práci v Intehoteli Družba v Michalovciach. V roku 2011 som ukončil vysokoškolské štúdium v Dubnici nad Váhom, Učiteľstvo praktickej prípravy v študijnom odbore Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. Od roku 2004 pracujem ako majster odborného výcviku na SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach, kde svojich žiakov učím novým zručnostiam v obore kuchárstva a čašníctva. Zúčastňujem sa rôznych gastronomických súťaži doma, ale aj v iných krajinách Európy, kde spolu so žiakmi získavame popredné miesta.

členovia