V dobročinnosti nepoznajú hranice

Kuchári bez hraníc splnili na hraniciach svoje poslanie.

Členovia a sympatizanti združenia Aregala Slovensko – kuchári bez hraníc ukončili svoju misiu na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Za 16 dní (od 1.3.2022 do 16.3.2022) vydali bezmála 15 000 porcií chutného, domáckeho vareného jedla. Hodnotnú stravu bezplatne ponúkali ľuďom utekajúcim z Ukrajiny pred vojnovým konfliktom. Husté desiatové polievky, guláše, cestoviny, rôzne karí, či rizotá. To všetko pripravovali v kotloch pod ktorými sa kúrilo naozaj domácky – drevom. I keď spočiatku bolo palivové drevo náročné zohnať, neskôr sa podarilo aj vďaka vtedy prítomnej armáde prísun dreva zabezpečiť. Pri našich kotloch, v ktorých blkotal oheň 24 hodín denne, sa počas chladných nocí ohrievali ľudia, skrehnutí dlhým čakaním na hraničnom priechode. Vôňa a chuť jedál im podľa vlastných slov pripomínala ich domov, čo bolo pre nás obrovským zaväzujúcim zadosťučinením. Kým na začiatku sme prvé dni varili pod holým nebom priamo na lúke, neskôr sme získali z vlastných zdrojov profesionálne zastrešenie ako aj sedenie pre ľudí utekajúcich pred vojnou.

„Zabezpečili sme veľký párty stan a tzv. pivné sety – stoly s lavicami, vytvorili na poli pri hraniciach improvizovaný sklad potravín, poľnú kuchyňu aj výdajné pracovisko.“

… hovorí Marek Mruz, prezident Aregala – Slovensko Kuchári bez hraníc. Sponzorská nezištná a najmä ich okamžitá pomoc, bola pre nás nenahraditeľná.

„Vďaka dlhodobým dobrým vzťahom sme úplne bezplatne zabezpečili potraviny ako čerstvé mäso, kvalitnú zeleninu, cestoviny“

… doplnil kuchársky prezident.
Počas našej prítomnosti sme zasýtili utečencov, dobrovoľníkov, vojakov, policajtov, záchranárov, skautov.

„Nerobili sme rozdiely medzi takým, alebo onakým. Varili sme pre všetkých bez rozdielu.“

… vysvetlil Mruz. Najskôr kuchári zabezpečovali plnohodnotne aj nočné služby, pretože prúd ľudí z hraníc neustával. Neskôr, aby sme stihli nabrať sily a efektívne sa striedať nám boli výraznou pomocou dobrovoľníci pod velením Slovenských skautov. Pripravili sme dva až tri stolitrové kotly, ktoré práve dobrovoľníci vydávali aj až do svitania.
V stredu 16. marca 2022 v popoludňajších hodinách nám z krízového štábu na hraniciach bolo oznámené, že máme dovariť, dovydávať uvarené jedlo.

„Následne máme všetko zbaliť a odísť. Že naše služby už nie sú potrebné a všetko zabezpečí vo svojej gescii štát“

… informoval Marek Mruz.  Po dlhých dňoch a nociach to bolo bez slova vďaka pre nás nemilým prekvapením. Na druhý deň nás kontaktoval prezident Hasičského a záchranného zboru plk. Pavol Mikolášik.

„Na osobnom stretnutí sa spýtal, či sa môžeme vrátiť, že došlo k omylu. No žiaľ po tom, ako sme stiahli celý mobiliár, invetnár, potravinový sklad do zázemia v Košiciach, bolo by pre nás nesmierne finančne, logistiky aj personálne náročné vrátiť do pôvodného stavu.“

… vysvetľuje Mruz. Kuchárov, ktorých sme mali naplánovaných na nasadenie v do služieb na nasledujúce dni sme museli vrátiť domov a zrušiť ich pôsobenie. Ďalej sme tak neboli schopní, nakoľko naše združenie je tvorené dobrovoľníckou infraštruktúrou, zabezpečiť naše pôsobenie na hraniciach.

„Ďalší deň mi telefonoval aj viceprezident Policajného zboru SR a viackrát sa ospravedlnil za vzniknuté nedorozumenie.“

… uzavrel prezident Aregala Slovensko Marek Mruz.
Poslaním kuchárov bez hraníc je poskytovanie teplej stravy tam kde ľudia trpia, náhle prišli o svoj domov, boli postihnutí prírodnou katastrofou, či vojnovým konfliktom. Svoju spoločenskú úlohu sme splnili pokiaľ nám to bolo umožňované a bolo to v našich kapacitách. A tak budeme konať vždy, keď to bude potrebné.