Aregala Slovakia na oslavách sv. Laurentia v Rakúsku.

Slovenskí členovia celosvetovej organizácie Aregala ako čestní hostia rakúskeho zväzu kuchárov Verband der Köche Österreichs.

Skutočne neopakovateľnú atmosféru majú všetky dotyky s rakúskou gastronómiou. O čo viac keď môžete byť súčasťou osláv sviatku patróna kuchárov. Svätý Vavrinec (lat. Laurentius) je pre rakúsku verejnosť symbolom poctivej kuchyne ale aj ochrancom kuchárskeho stavu.
Miloš Lachkovič, prezident Aregala Slovakia, Janko Duda – jeho zástupca, Pavlína Lachkovičová za ženy kuchárky a Majo Lechan získali výnimočné pozvanie od svojich rakúskych partnerov a priateľov. Pozvanie spoločne si uctiť postavenie kuchára v spoločnosti. Poctou bolo, že súčasťou slovenskej delegácie bola pani Ing. Zlata Šipošová, ekonomicko-obchodná radkyňa Zastupiteľského úradu Sloveského veľvyslanectva vo Viedni.

Pochod kuchárov ku farskému kostolu vo Viedenskej štvrti Grinzing bol neopakovateľným defilé kuchárskej cti. Následne sa asi dvadsiatka vybraných kuchárov zúčastnila svätej omše s tým, že kuchári sa priamo podieľali na Bohoslužbe. Aj evanjelium aj kázeň sa niesli v kuchárskom duchu. Miestny farár zdôraznil potrebu milovať vlastnú históriu, gastronomické tradície a tým nájsť aj cestu k sebe.
Členovia Aregala Slovakia okrem započatia spolupráce s našou ambasádou v Rakúsku, sa zhodli na tom že naši blízki susedia sú vo vnímaní sveta kuchyne a tých, ktorí jedlo pripravujú oveľa ďalej než my. Svedčí to nielen o gastronomickej ale aj o ľudskej vyspelosti.
Týmto chce Aregala Slovakia opätovne poďakovať aj organizátorovi stretnutia Verband der Köche Österreichs, menovite Haraldovi Fargelovi, niekdajšiemu prezidentovi asociácie. Za príjemnú atmosféru a pohostenie. Prezident Aregala Slovakia Miloš Lachkovič mu zároveň udelil čestné členstvo v slovenskej organizácii.

25. august 2017, Autor: Marian Lechan