Ustanovujúce valné zhromaždenie

Ustanovujúce valné zhromaždenie

V Rezorte Drevenice Terchová – Penzión Vŕšky sa uskutočnilo prvé stretnutie zakladajúcich členov AREGALA Slovensko – kuchári bez hraníc. Išlo o ustanovujúce valné zhromaždenie, na ktorom prebehla voľba prezidenta, dvoch viceprezidentov, dvoch členov správnej rady a dvoch členov revíznej komisie. Voľby sa zúčastnilo 13 riadnych členov združenia. Valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné.

20160816_2

Členovia združenia sa v ďalších bodoch venovali hlavne samotnému fungovaniu združenia, spolupráci s domácimi ale aj zahraničnými partnerskými organizáciami a podmienkami súťaží, na ktorých sa budú zúčastňovať či sami poriadať.

16. aug. 2016, Autor: Ján Duda